Tự chế biến chả mực

Mỗi lần người nhà đi Hải Phòng hay đi Hạ Long, món quà mà tôi mong chờ người nhà mang về là chả mực. Sao bạn không tự tay làm…